Mahmud Bilgin: İran Azərbaycanı büdcə və böyük sənayelər xüsusunda böyük ayrı-seçkiliklərə uğrayır