نامه اعتراض سازمانهای آزربایجان جنوبی در رابطه با سفر پاپ فرانسیس به عراق و تمبر یادبود چاپ شده توسط حکومت اقلیم کردستان