پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان: توزیع و پخش کتاب نطق آتاتورک در شهرهای آزربایجان توسط فعالین ملی