بیانیه مرکز همکاری تشکل های آذربایجان جنوبی به مناسبت 43 مین سالگرد قتل‌عام مردم محمدیار و سولدوز